• Vaksinering skjer på Valle helsesenter, Kjellebergsvegen 3, 4747 Valle
  • Valle legekontor, tlf. 37937540, er kontakt for vaksinasjon og spørsmål
  • Drop-in Covidvaksine tysdag 9. mai kl. 10.00 - 14:00