VAnndrypp

Eit tilbod frå Norsk Vann og NIBIO

Meir informasjon og lenke til registringsskjemaet finn du på Mattilsynets heimmeside. Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på TLF: 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

 

Registreringa kan gjerast enkelt frå mobiltelefonen

Registreringa er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpassa skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere plassen i et kart, og det er berre nokre få tilleggsspørsmål som skal besvaras.

 

Mange fordeler med å registrere vassforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen frå Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringa til de ulike vassforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnverleg når kommunen legg planar for bruken av arealene rundt brunnen og brunnområdet. Oversikta gjer det mogleg for oss å vurdere hensyn til  Kjeldene med drikkevaten på eit tidlig tidspunkt.

Drikkevatenet skal vera trygt – og frå små vassforsyningssytem 

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som sette tydelegare krav til trygt drikkevann og frå små vassforsyningssystem. Kravet om at alle vassforsyningssystemer skal vere registrert står i drikkevannsforskriften § 17. Ei presis definisjon av kva et vassforsyningssystem er kan du lesa i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vassforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vassforsyningssystem.


Nye svar og søkefunksjon på va-jus

I løpet av januar har Norsk Vann jobba med å gjera nettsida va-jus.no meir brukarvennlig. Det er lagt ut fleire spørsmål og svar og det er nå blitt mogleg å søke i dei. Ta en nærmere titt.


Kurs i vann- og avløpsrett

15. mai og 30-31. mai er det kurs i vann og avløpsrett på Gardermoen, i regi av Norsk Vann. Om du ynskjer å sikre deg ein plass på dette kurset må du være rask, det er berre nokre få plasser igjen.

Logoen til Norsk vann og Nibio