Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...

Ressursteam

Ressursteamet er eit lågterskeltilbod med mål om å bidra til tidleg innsats og tverrfagleg fokus på elevar som vekker bekymring fagleg.

Deltakarane skal belyse eleven sin situasjon frå eit fagleg ståtad og skal saman med lærar kome fram til tiltak som kan prøvast ut i for eleven i klassen, på skulen og evt heime.

Faste deltakarar i R- team er PP Tenesten og spesialpedagogisk koordinator og evt rektor.

Deltakarar i enkeltsaker:

Kontaktlærar, føresette kan delta, andre støttetenester ved behov.

 

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker

Kontakt

Kontaktinfo:

Språk og spes ped koordinator:

Marianne Solbakk Lye

E- post: marianne.lye@valle.kommune.no

Sist oppdatert 06. desember 2020