Røykvarslardagen 1. desember markerer inngonga til høgsesongen for brannar. Det finnast cirka 10 millioner røykvarslarar i norske heimar, men mange veit ikkje at dei har begrensa levetid.

 

Røykvarslarar bør normalt byttast ut etter at du har brukt dei i 8-10 år. Du bør difor sjekke kor gamle røykvarslarane dine er og vurdere om det er på tide å bytte dei ut. Produksjonsdatoen finn du på baksida av røykvarsleren.

 

Les heile saka her: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2021/visste-du-at-roykvarsleren-gar-ut-pa-dato/