Arbeidet med å bygge ny riksveg 9 forbi Flateland er i oppstartsfasen. Formålet med prosjektet er å auke trafikktryggleiken og framkommelighet.

 

Reguleringsplanen for strekninga vart godkjent av Valle kommune i 2020 og Statens vegvesen har nå starta arbeidet med detaljprosjektering og arbeidsgrunnlag for entreprenøren som skal bygge vegen.  Det er planlagt å inngå kontrakt med entreprenør rundt  sommerferien 2021 slik at arbeidet i marka tek til då.

 

I svingen nord for Rotemo (krysset med Fv 45) vil det bli utført siktutbetring. Prosjektet starter ellers ved avkøyringa til Flateland grendefeltbustadfeltet og blir avslutta ved Brokka (sørlige avkøyring ved Sandens Såre).

 

Grunneigare som blir direkte berørte av prosjektet vil bli kontakta av Statens Vegvesen.

                                                                                                                                          

Kontaktinformasjon:

 

Prosjekteringsleder: Jon Olav Upsal

Mobil 924 42 753

Jon.olav.upsal@vegvesen.no

 

Prosjektleder: Sigurd Wiberg

Mobil 952 42 930

sigurd.wiberg@vegvesen.no

pQvzmZBlQAO 5nBVHEf 1IAK 4Af 1oX 5zMg 2oAHYyg 6niPqgBFcAP 6kP 95mQaUAHsZAZTxX 1QAyqAH 9SH s 3JNKAC 2MkMpor 7oAb D 5tPy 0dluZRIAAAAAElFTkSuQmCC