All sals- og skjenkebevillingar skal utøvast i henhald til alkohollovas reglar, og sals- og skjenkestadane må sørgje for at utøvinga av sal- og skjenkeverksomheit foregår på ein forsvarleg måte.

Sals- og skjenkeavgift (alkohollova) følgjer forskrift og den finn du her

Under "Tenesteomtalar" finn du meir informasjon om; Etablerarprøven, Kunnskapsprøven i alkohollova og om skjenke- og serveringsbevilling.