All sals- og skjenkebevillingar skal utøvast i henhald til alkohollovas reglar, og sals- og skjenkestadane må sørgje for at utøvinga av sal- og skjenkeverksomheit foregår på ein forsvarleg måte.

Sals- og skjenkeavgift (alkohollova) følgjer forskrift og pr. i dag er bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1630 for salg og kr 5100 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 360 pr. gang.

Under "Tenesteomtalar" finn du meir informasjon om; Etablerarprøven, Kunnskapsprøven i alkohollova og om skjenke- og serveringsbevilling.