"Nye mønstre – trygg oppvekst" er utviklet i Kristiansand kommune, og er en ny måte å organisere tjenester på. Det er ett av fire satsingsområder i Folkehelseprogrammet i Agder.

11 kommuner i Agder deltar i satsingen gjennom Folkehelseprogrammet i Agder, i tillegg deltar Stavanger kommune i satsingen. Foreløpig skal 120 familier delta med omtrent 430 enkeltpersoner. Familier som strever med lav inntekt får tilbud om «Familiens plan» og familiekoordinatorer.

Familiekoordinator er én kontaktperson for familien som koordinerer en tverrfaglig og tverrsektoriell innsats til både voksne og barn i deltakerfamiliene.

- Det er flott å se så mange som jobber med dette samlet på ett sted, og så er det veldig interessant at kommuner med helt ulike forutsetninger kan ta samme verktøy i bruk, sier prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes.

I størrelse varierer de deltakende kommunene veldig. Kommunene Bykle og Marnardal deler erfaringer med storbykommuner som Stavanger og Kristiansand.

Wendy Rottem, som er familiekoordinator i Lyngdal og Audnedal, sier deltakelse i prosjektet gir en stor trygghet.

- Det hadde vært krevende å gå inn i et så komplekst felt som barnefattigdom helt fra «scratch». Jeg er nå en del av et veldig godt nettverk. Vi har gode skjema og kartleggingsverktøy. Dette vil fungere i store og små kommuner, sier Rottem.

4 nav.jpg 

Guro Wendelbo er til daglig folkehelsekoordinator i Mandal, og er i denne sammenhengen prosjektkoordinator i sammenslåingskommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes.

- For oss var tidsperspektivet viktig. Prosjektet ser fem år frem. Tidligere har vi hatt mange korte satsinger, og vil opplever en trygghet både for oss og brukerne i at vi kan bruke tid, sier Wendelbo.

Stavanger er med i prosjektet, og har allerede tatt verktøyene i bruk.

- Dette dekker bredt og det er lett å ta i bruk, sier Birgit Molland som er nestleder, sosial og velferd i Stavanger kommune og var i Kristiansand for å lære mer.

Molland sier Stavanger kommune så etter noe de umiddelbart kunne ta i bruk i forbindelse med at det kom en ekstra bevilgning fra bystyret til innsats på feltet barnefattigdom. De kjente til prosjektet i Agder, og var interessert i å delta i satsingen.

- Dette er en modell som er prøvd, og vi unngår å bruke administrative ressurser på tidkrevende og arbeidskrevende utviklingsarbeid. Med dette går vi rett inn i arbeidet, sier Molland.

Prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes peker på at det høye antallet deltakerkommuner gjør at evalueringen får høy kvalitet.

Deltakerkommunene er Audnedal, Bykle, Grimstad, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Songdalen, Tvedestrand, og Valle, i tillegg til Stavanger.  

- Når kommunene står sammen om utviklingsarbeidet har vi en unik mulighet for å måle effekter av innsatsen, sier Løkås Vigsnes.

NORCE Norwegian research center  og Universitetet i Agder er viktige samarbeidspartnere i prosjektet.

På programmet for samlingen sto disse postene:

  • «Nye mønstre – trygg oppvekst, satsingsområde i Folkehelseprogrammet i Agder» ved Kristine Vigsnes
  • «Sosial ulikhet i helse, utvikling og sammenhenger» ved forskningsrådgiver Eirik Abildsnes
  • «Forskning - Hvorfor, hvordan og analyser av oppstartskartlegging» ved Eirin Mølland, NORCE
  • «Kunnskapsproduksjon og utviklingsarbeid i kommunene» ved Kristine Vigsnes
  • «KIDscreen» ved Kristin Haraldstad, Universitet i Agder
  • «Godt begynt» ved Eirik Abildsnes
  • «Erfaringer til nå og behov fremover» ved Kristine Vigsnes
  • «Relasjonell fattigdom» ved Ingunn Lyngset Holme, Kirkens Ungdomsprosjekt
  • «Dialog med barn – Hvordan komme i posisjon til barna?» ved Inge Bergdal, RVTS Sør
  • «Feedback informerte tjenester. Hva er det? Hvorfor bruker vi det i Nye mønstre – trygg oppvekst? Hvordan bruker vi det på en god måte?» ved Kenneth Haugjord, psykolog i Kristiansand kommune