Alle som er bekymra for eit barns omsorgssituasjon kan kontakte barneverntenesta.
Offentlege myndigheiter og helsepersonell har meldeplikt om alvorleg omsorgssvikt.

Frå 1.1. 2017 har Setesdal barnevern knytt seg til Barnevernvakten i Kristiansand.
Bakgrunnen for dette er å kunne betre beredskapen utanom kontortid. 

Barnevernvaktene er barnevernet si  akuttberedskap på kveldstid og i helger. 
Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i krise som treng hjelp raskt.

  • Hedda Helene Schaanning, telefon 47642462 - barnevernleiar
  • Cornelia Langfeldt, telefon 906 66 906 - undersøkelse og tiltaksarbeid
  • Inger Lise Gjerden, telefon 406 44 225 – undersøkelse og tiltaksarbeid
  • Nora Mauseth, telefon 905 46 307 - fosterheimsarbeid, ettervern og tilsyn
  • Hilde Berit Bjørnarå, telefon 46 29 76 05 - familierettleiar

Vakttelefon

Vakttelefon: 38 07 54 00 eller
116 111 (nasjonal alarmtelefon)  
alarmtelefonen er open kvardagar frå 1500 til 0800.
I helgane heile døgnet.
www.116111.no/
 

Faksnummer:
38 07 54 03

Opningstider Kristiansand

Måndag til torsdag 08:00 - 24:00.
Fredag 08:00 - 24:00 + bakvakt.
Laurdag 17:00 - 02:00 + bakvakt.
Sundag 17:00 - 24:00
 

Besøksadresse:
Tollbodgaten 45, 4610 Kristiansand