Utlysinga frå Setesdal Brannvesen IKS:

Stillingene er underlagt forebyggende avdeling. Avdelingen har som hovedoppgave å sikre alle mennesker og bygninger i Setesdal mot brann og ulykker gjennom å utføre gode forebyggende tjenester.

Vi søker derfor etter personer med serviceinnstilling og som er kontaktskapende.

Hovedarbeidsoppgaver er tilsyn med fyringsanlegg, tilsyn med boliger, feiing av røykkanaler med ildsteder og forebyggende brannvernarbeid. Feierne arbeider i team og overlapper der det er nødvendig innen brannvesenets arbeidsområde. Det må påregnes noe reisevirksomhet i perioder.

Krav til stillingen som feiersvenn:

 • Fagbrev som Feiersvenn evt. annet relevant fagbrev.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Evnen til å jobbe selvstendig.
 • Personlige egenskaper innen teamarbeid.
 • Kunnskaper innen data (brannvesenet bruker Komtek)
 • Førerkort klasse B.
 • God helse og fysikk.

Krav til stillingen som lærling:

 • Det er ønskelig at vedkommende har gjennomført videregående VK 1 og 2
 • Gode samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Evnen til å jobbe selvstendig.
 • Personlige egenskaper innen teamarbeid.
 • Kunnskaper innen data.
 • Førerkort klasse B.
 • God helse og fysikk.

Ønskelig for begge stillingene:

 • Kompetanse innen Komtek forvaltning.
 • Førerkort klasse BE

Brannvesenet ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Brannvesenet er medlem av KLP. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår, lønn etter avtale
Søkere uten avlagt svenneprøve i feierfaget forplikter seg til å gjennomføre og bestå svenneprøven innen 5 år etter ansettelse.

Den som tilsettes må fremlegge helse og politiattest av nyere dato.

Søknad med CV sendes innen 28 februar 2018 til følgende adresse:

Setesdal Brannvesen IKS
Verksvegen 38
4735 Evje

Spørsmål om stillingen rettes til Egil Kvitne Leder forebyggende telefon 37 93 32 46
eller mobil 909 909 87

Anonsen ligger også på http://www.e-h.kommune.no/