Setesdal IKT er eit interkommunalt selskap innan IKT for kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornes og Iveland.
 

Kontaktinformasjon

Daglig leiar: Lars Erik Domaas tlf. 957 75 888
 
Adresse: Bykle Rådhus, 4754 Bykle
Telefon: 37 93 85 80