Om Setesdal Miljø og gjenvinning

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et interkommunalt
selskap eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Selskapet har ansvar for innsamling og håndtering av avfall fra abonnenter i eierkommunene.
Vår administrasjon er på Syrtveit i Evje og Hornnes kommune, hvor vi også driver komposteringsanlegg, gjenvinningsanlegg, deponi for restavfall og annen avfallsbehandling. Selskapet har ansvar for innsamling av husholdningsavfall, kommunalt næringsavfall og drift av gjenvinningsstasjoner i eierkommunene. Vi er i dag 17 ansatte fordelt på 15 årsverk.

Stilling for Bykle/Valle

Til drift og vedlikehold av gjenvinningsstasjoner og avfallsboder samt servisering av abonnenter i Bykle og Valle kommune søkes en driftsoperatør i 100% stilling. Oppmøtested etter avtale.

Hvis den som ansettes får jobb som driftsoperatør vil man ha ansvar for gjenvinningsstasjonen med spesiell vekt på mottak og registrering av farlig avfall. Som driftsoperatør må det påregnes noe kvelds- og helgearbeid i turnus med de øvrige ansatte.

Stilling Syrtveit avfallsanlegg

Til vårt avfallsanlegg på Syrtveit søker vi en driftsoperatør eller sjåfør i 100% stilling.

Hvis den som ansettes får jobb som sjåfør vil man inngå i vårt team av renovatører som serviserer husholdninger, hytter og eierkommuner med innhenting av avfall. Som renovatør vil det være varierendelengde på arbeidsdagen avhengig av rute ogværforhold. Det må påregnes at det kan være behov for at man må jobbe i forbindelse med høytidene.

Gjeld for begge stillingane

For stillingene gjelder at den som ansettes plikter at gjøre alt forefallende arbeid, som til enhver tid hører under selskapet sitt ansvarsområde.
Har du noe av dette er du kanskje den rette for oss
◆ Strukturert og systematisk
◆ Relevant fagbrev eller annen relevant arbeidserfaring
◆ Minimum førerkort i klasse BE
◆ Førerkort kl. C og kompetansebevis på
anleggsmaskiner (ønskelig)
◆ Håndverksmessig bakgrunn (ønskelig)


Vi ser etter selvstendige og fleksible medarbeidere med gode samarbeidsevner og interesse for arbeidsområdet. Høy grad av serviceinnstilling og personlig egnethet i stillingen vil bli vektlagt. Andre kvaliteter som kan være til styrke for bedriften vil også kunne tas i betraktning.


Vi tilbyr:
En interessant arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
Et godt arbeidsmiljø
Lønn etter tariff
Gode pensjonsbetingelser


Vi gjør oppmerksom på at det totalt er to ledige stillinger som skal besettes. Hvilken stilling som besettes er avhengig av søkernes kvalifikasjoner, personlig egnethet og intern omrokering i forhold til dette. Vi oppfordrer derfor også søkere som ikke har førerkort klasse C til å søke.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Daglig leder Svend Aage Petersen tlf.: 97 58 98 90,
e-post sap@smg-iks.no


Søknad med CV, bekreftede kopier av relevante attester og vitnemål samt referanser sendes til:
Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS, v/Svend Aage
Petersen, Setesdalsvegen 1073, 4735 Evje eller på e-post: sap@smg-iks.no


Søknadsfrist: 01.09.2020