Utlysing frå Setesdal opplæringskontor:

Setesdal opplæringskontor skal, på vegne av medlemsbedriftene, legge til rette for opplæring innenfor fagene som bedriftene har lærlinger i. Kontoret er godkjent for følgende fag: Helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, aktivitørfag, kontor- og administrasjonsfag, gjenvinningsfag og IKT – servicefag.. Det er for tiden 7 medlemsbedrifter. Kontoret er lokalisert til Setesdal vidaregåande skule.

 

DAGLIG LEDER

70% stilling som daglig leder er ledig fra 1.8.2018

 Arbeids- og ansvarsområde er blant annet:

 • Sørge for at opplæringa har en god faglig kvalitet
 • Samordne opplæringa innen medlemsbedriftene
 • Organisere praktiske og teoretiske kurs etter behov
 • Kartlegge behovet for lærlinger i medlemsbedriftene
 • Vurdere mulighetene for å få opprette nye lærlingplasser
 • Samarbeide med bedriftene om intervju av søkere til læreplass
 • Inngå lærekontrakt med lærlingene og følge de opp i læretiden
 • Være bindeleddet mellom lærling, skole, medlemsbedrift og det offentlige
 • Drifte kontoret, økonomisk og administrativt

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Ledererfaring er en fordel
 • Kompetanse innen økonomi og administrasjon
 • God kjennskap til kunnskapsreformen og videregående opplæring er en fordel
 • God kjennskap til bruk av digitale verktøy
 • Gode samarbeidsevner, selvstendighet, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Vi kan tilby:

 • Selvstendig og interessant stilling
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjons- og forsikringsordning

 

Den som blir ansatt må stille egen bil til disposisjon i tjeneste. Det er en del reisevirksomhet.

Det er krav om politiattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
- Daglig leder Torunn Bjoraa, tlf. 922 30 529, e-post torunn.bjoraa@e-h.kommune.no
- Styreleder Liv Hilde Holm tlf.906 10 215, e-post liv.hilde.holm@bykle.kommune.no
 

Søknad med CV sendes til: Bykle kommune, v/Liv Hilde Holm, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle eller på e-post: liv.hilde.holm@bykle.kommune.no

Søknadsfrist: 16. mars 2018