Aktivt skogbruk er eit landsdekkande tilbod med kurs for skogeigerar, skogsarbeiderar m.fl.

Aktivt skogbruk tilbyr eit bredt spekter av kurs med ulik varigheit.
Kursa arrangerast lokalt.
I Setesdal er det Kjell Arne Rosseland som er instruktør på dei fleste kursa.

Påmelding

Ved å kontakte skogbrukssjefen eller
Kjell Arne Rosseland på tlf. 918 35 575
vil de kunne melde dykk på kurs og få meir informasjon om kursa.