Helsedirektoratet har gjort vedtak om at alle skular og barnehagar i heile landet skal stengjast frå og med i dag 12.03.kl. 18.00 og førebels fram til 26.03.  Valle kommune vil i hht nasjonale føringar gje kritisk personell (t.d helsepersonell) tilbod i barnehage og skule/SFO.

Kulturarrangement, idrettsarrangement og verksemder som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie forbys.

Valle kommune har i samband med dette sett kriseleiing.

For oppdatert informasjon sjå www.fhi.no