Skuleruta 2019-2020

Månad Aktivitet Antal skuledagar
  HAUSTEN 2019  
August Skulestart 19 august 10
September   20
Oktober Haustferie veke 40 19
November   21
Desember Siste skuledag før jol, 20 desember 15
    85 skuledagar
  VÅREN 2020  
Januar Skulestart 2. januar 22
Februar Vinterferie veke 8 15
Mars   22
April Påskeferie frå måndag 6 april tom 13 april 16
Mai 
 • Fri 1. mai
 • Fri 17. mai
 • Fri-Kristi Himmelfartsdag 21. mai-
 • Fri 22. mai
18
Juni
 • 2. pinsedag- 1. juni
 • Siste skuledag 17. juni
12
    105


Skulerura 2020-2021

 

Månad Aktivitet Antal skuledagar
  HAUSTEN 2020  
August Skulestart 19. august 10
September   20
Oktober Haustferie veke 40 19
November   21
Desember Siste skuledag før jol, 20. desember 15
    85 skuledagar
  VÅREN 2021  
Januar Skulestart 2. januar 22
Februar Vinterferie veke 8 15
Mars   22
April Påskeferie frå måndag 6. april t.o.m. 13. april 16
Mai
 • Fri 1. mai
 • Fri 17. mai
 • Fri-Kristi Himmelfartsdag 21. mai-
 • Fri 22. mai
18
Juni
 • 2. pinsedag- 1. juni
 • Siste skuledag 17. juni
12
    105