Alle born som er født i 2013 skal starte i første klasse hausten 2019. Frist for innmelding er 1 april 2019.

Frå skulestart i august 19 skal alle born i skule

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1998&externalId=0940

Ønskjer du plass i SFO?

  • Frist for søknad om plass er 1 april 2019.
  • Minner om at SFO plass gjeld berr for 1 år.

 

Marit J Brokke: rektor Valle skule- tlf 99169862

Else Margit Tveit, rektor Hylestad skule- tlf 90078003