SLT står for "Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak".

SLT-koordinator jobbar for at kommunane sine førebyggande ressursar vert godt samordna. Det handlar mellom anna om å legge til rette for eit nært og godt samarbeid mellom dei ulike instansane og profesjonane som er involvert i det lokale kriminalitetsførebyggande arbeidet.

Eit hovudpoeng med SLT-modellen er han er forankra i leiinga hjå kommunen og politiet. Det heiter difor ein samordningsmodell, ikkje ein samarbeidsmodell.