Sluttseminar for Sørhjortprosjektet

Aust-Agder fylkeskommune inviterer i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi til sluttseminar for Sørhjortprosjektet. Vi vil presentere resultatene fra merkeprosjektet og komme med anbefalinger for videre forvaltning av hjort. I tillegg blir det innlegg om hvordan jakt kan påvirke hjortens fluktadferd og drøftinger om organisering av bestandsbasert hjorteforvaltning.

 

 

18.00-18.15 Velkommen – Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune

18.15-19.00 Resultater av Sørhjortprosjektet –hjorteforsker Erling Meisingset, NIBIO

19.00-19.20 Hvordan påvirker jakta hjortens fluktadferd? -Atle Skjørestad, tidligere masterstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge.

19.20-19.40 Pause

19.40-20.30 Anbefalinger for hjorteforvaltning i Agder -hjorteforsker Erling Meisingset, NIBIO

20.30-21.00 Erfaringer med organisering av bestandsbasert hjorteforvaltning på Vestlandet – Arve Århus, utmarkskonsulent i Vestskog SA

21.00-21.30 Innspill og spørsmål om framtidig hjorteforvaltning i Aust-Agder og tilgrensende områder –ordstyrer Øyvin Froland, Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Aust-Agder.

Representanter for jaktlag, storvald, skogeierlag og bondelag med særlig interesse for forvaltning av regionens voksende hjortebestand er særlig velkommen.

 

Hva er Sørhjortprosjektet? Sørhjort er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, 3 fylkeskommuner og 39 kommuner i Agder og Telemark. Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om hjorten og dens trekk og arealbruk. I perioden 2014-2018 har det blitt samlet inn GPS-data fra 34 hjort i Agder og Telemark.