Alle som skal ut å gå basse vert oppmoda til å vere med personar dei omgår til vanleg. Det er viktig at alle som er med er friske, vaskar hendane og ikkje deler godteri. Ute er det god plass og enkelt å halde avstand.

 

Råd for bassar:

FHI har laga ei liste med råd, og så lenge desse vert fulgt ser ein smitterisikoen som ganske låg:

  • Både den som ringer på og den som opnar døra må vere friske
  • Gå i små grupper og med dei du er saman med til vanleg.
  • Hald avstand til andre grupper dersom det skulle vere «kø» utanfor enkelte hus.
  • Den som opnar døra, er den som deler ut godteri. Hugs reine hender, eller bruk skei/pølseklype.
  • Vent med å ete godteri til runden er ferdig og du har fått vaska og sprita hendene.
  • Ikkje del godteri

Ha gjerne ein vaksen med på runden; dei kan sikre både smittevern og trafikksikkerheit i mørket.