Søknadsskjema

Når du har fylt ut skjema på skjerm, må du alltid lagre det på din PC før du oppretter ein e-post til: post@valle.kommune.no og laster opp søknadsskjema som vedlegg.

Plan for bruk av motorkøyretøy i utmark 2020-2024

Kart over løypenettet

Dersom du skal søkje om løyve som ligg innafor verneområdet må du hugse også å sende søknaden til vernestyresmaktene. Sjå HER

For meir informasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag klikk HER