SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS SKULEÅRET 2018/19

Alle som ønskjer barnehageplass må søkje.
Søknadsskjema finn du her

Søknadsfrist 6. april.

 

SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) SKULEÅRET 2018/19

Søknadsskjema finn du  her

Søknadsfrist 10. april.

 

INNMELDING  1.KLASSE  SKULEÅRET 2018/19

Alle barn som er født i 2012 og som bur i Valle kommune, eller som skal flytte hit innan skulestart, skal byrje på skulen torsdag 17. august 2018.  
Innmeldingsskjema til 1. klasse finn du her

Frist for innmelding 6.april.