Privatpersonar som har spørsmål om korona må ringe den nasjonale koronatelefonen på telefonnummer: 815 55 015.

For meir informasjon sjå sida til Helsenorge.no