Agder fylkeskommune uarbeider månadleg rapport som samanstillar statistikk, analyser og undersøkingar knytt til den pågåande korona-epedemien. Det er også utarbeida eiga kartløysing som viser utvalgt statistikk relatert til korona-epidemien. 

 

Statistikk knytta til korona-epidemien for Agder