Desse møtte via teams: Rådmann Aud Sunniva Fuhr, Ordførar Steinar Kyrvestad, leiar pleie og omsorg Solveig Kyrvestad, kommunelege Hallvard Mosdøl, beredskapskoordinator Torleif Homme, skulefagleg ansvarleg og ansvarleg barnehagemyndigheit Else Margit Tveit og informasjonsansvarleg Gunn Marith Homme (referent) 

 

Statusrunde 

 

  • Leiar for pleie og omsorg 

    2 nye i karantene på bygdeheimen. Ellers ingen endring. Oppstart arbeid med kartlegging av personalressursar.

     

  • Rapportering utstyr m.m – utsjekk, fungerar dette?
    Ny ordning for behov av utstyr som går rett til helse sørøst via altinn. Kontaktperson er Solveig Kyrvestad. Usikker på kva gangen er vidare og prioritering av utlevering av utstyr. Vi må få beskjed frå fylkesmannen om vi kan forvente å få noko, ellers må vi bestille frå eksterne. Torleif tar kontakt med fylkesmannen for å sjekke dette.

 

  • Påske -  oppfølging av tiltak, nasjonale tiltak og beredskap  

Blir enkel legevakt i påska, og ikkje dobbel som er normalt på denne tid.

 

  • Definisjon/ presisering av tolkning av fritidsbolig, arbeidere som overnatter i kommunen

Der du ikkje har heimeadresse vert rekna som fritidsbustad. Forbodet til overnatting gjeld ikkje når det er knytt til bygg og anleggsverksemd.

 

Neste møte i kriseleiinga er måndag 30. mars kl. 08.00 via Teams.