Status fiberutbyggjing

 
Stoda er som fygjer:
 
Område Tilslutning% Merknad
Tveitebø 86 Ferdig utbygd
Valle sør 53 Ferdig utbygd
Bjørgum-Hovet 83 Ferdig utbygd
Øyne 93 Ferdig utbygd
Rysstad   Har ikkje oppnådd 50% men bygger til 5 av dei 6 som har bestilt
Rysstad industriområdet   Ingen interesse
Røysland 62 Ferdig utbygd
Rygnestad 100 Ferdig utbygd
Løyland 75 Ferdig utbygd
Dale 100 Ferdig utbygd
Brottveit 67 Ferdig utbygd
Steinsland (Strondi) 17 Ikkje oppnådd 50%, ingen utbygging
Berg 61 Ferdig utbygd
Sandnes-Bø 100 Ferdig utbygd
Uppstad 62

Ferdig utbygd