• Pr. 16.11.2020 er det ein person i Valle kommune som er i karantene grunna nærkontakt med smitta.
  • Kommunen har oppretta smittesporingsteam i kommunen
  • Det vil bli gjennomført ekstra kontroll på sals- og serveringsstader i kommunen i løpet av desember mtp smittevern.
  • Vi skal ha erfaringsutveksling med Evje og Hornnes kommune i høve deira smitteutbrot. Kriseleiinga, leiarar, hovudtillitsvalde, hovudvernombod og smittesporingsteam er invitert.
  • Kriseleiinga skal ha  møte annan kvar veke frå og med veke 49.