Helsetenesta tar kontakt og tilbyr vaksine etter prioriteringsliste fastsett av regjeringa. Du treng ikkje ringe til fastlege eller helsetenesta.  
For tida er det liten tilgong på vaksiner. Tilgonga vil auke betydeleg når fleire koronavaksiner blir godkjende. Frå veke 4 vil dei aller eldste, over 85 år få tilbod om vaksine.

Her finn du informasjon om den vaksina som blir gjeve i kommunen - INFORMASON OM VAKSINE