Målretta tiltak for å førebyggje å få inn smitte utanifrå kan være det som gjev størst vinst no framover. Innbyggjarene må framleis vise omsyn og følgje råd og pålegg fra lokal og sentral myndigheit og ikkje slappe av med hygienetiltaka sjølv om dagens konklusjon gjev ein viss grunn til optimisme.

Status pr. 08.04.2020

Det er fram til no teke 20 koronavirusprøvar sidan 16.03.2020. Vi har fått svar på alle desse 20 prøvene, og alle har vore negative, dvs ikkje påvist koronasmitte i Valle pr 08.04.2020.

Status pr. 30.03.2020

Det er fram til no teke 17 koronavirusprøvar sidan 16.03.2020. Fått svar på 16 prøver, alle har vore negative,dvs ikkje påvist koronasmitte i Valle pr 30.03.2020.

Målretta tiltak for å førebyggje å få inn smitte utanifrå kan være det som gjev størst vinst no framover. Innbyggjarene må framleis vise omsyn og følgje råd og pålegg fra lokal og sentral myndigheit og ikkje slappe av med hygienetiltaka sjølv om dagens konklusjon gjev ein viss grunn til optimisme.

 

Smittevernlegen i Valle, Hallvard Mosdøl

Status pr. 23.03.2020

Det er fram til no teke 13 koronavirusprøvar sidan 16.03.2020. Vi har fått svar på alle desse 13 prøvene, og alle har vore negative, dvs ikkje påvist koronasmitte i Valle pr 23.03.2020.