Alle testane som vart teke på torstad er kome tilbake negative og det er ingen kjent smitte i Valle pr. i dag. Vi oppfordrer til at folk held seg heime ved sjukdom og har låg terskel for test. Arrangement og aktivitetar går som normalt. 

Vi oppmoder samstundes sterkt innbyggjarane til å la seg vaksinere.

 

Dersom nokon har spørsmål, er de velkomne til å ta kontakt med meg.

 

Helsing Benedicte Severinsen

Kommuneoverlege Valle - telefon: 90 20 51 52