For meir informasjon og artig quiz kan du gå på medietilsynet.no

Du kan også lese om regjeringa sin tiltaksplan for å hindre uønskt påverknad i valgjennomføringa på Regjeringen.no.