Anders Jahres kulturpris vert delt ut årleg. Det er ein heiderspris for utmerka arbeid, først og fremst for norsk kulturliv.

Prisen er delt ut sidan 1990. Det er Anders Jahres Humanitære Stiftelse som deler ut prisen..
Prisen er til minne om skipsreiar 
Anders Jahre frå Sandefjord i Vestfiold.

Prisen vart overrakt i Universitetets Aula i Oslo i går.

Vi gratulerer!
 

Les artikkel frå NRK her