Valle kommune vil invitere deg til å bli med på årets strikkedugnad – strikk oransje skjerf for eit varmare samfunn! Vi har lagt ut strikketøy på kommunehuset og biblioteket. Du er hjarteleg velkomen til å strikke en omgang eller fleire med omsorg og varme til ein som treng det. For kvart nøste som vart brukt opp i produksjon av skjerf går 5 kroner til Kirkens Bymisjon. Kom og strikk! 

For meir informasjon om aksjonen: www.blimed.no/tv-aksjonen-2018/

BLI BØSSEBERAR!

Målet er at alle husstandar skal få besøk den 21. oktober. Til det trenger vi 18 bøsseberarar i Valle kommune!

Tidspunktet for bøssebæring er mellom klokken 12.00 og 14.00 sundag 21.oktober.

  • Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er voksen
  • Ønsker du å gå saman med en venn, held det at ein av dykk registrerer seg som bøsseberar

For spørsmål eller påmelding ta kontakt med Marie Pedersen:

E-post: Marie.Pedersen@valle.kommune.no

Tlf. 37 93 75 00