Sæbyggjan og Valle frivilligsentral arrangerar swingkurs for nybegynnarar laurdag 24.11 klokka 11-15 og sundag 25.11 kl. 12-15. Deltakarane må vere frå ungdomskulealder og oppover, og treng ikkje vere medlem eller ha tilknytting til nokon av laga for å vere med. 
Påmelding innan 10.11 til: sondre.dokken@valle.kommune.no , merk epost med «swingkurs». Du kan melde deg på med dansepartnar eller utan 😊

Pris: 150 kr. for vaksen og 100 kr. for ungdom mellom 12 og 20 år. Betalingsinformasjon får de ved påmelding.

Stad: Enten Spelestoga i Valle eller Soknehuset på Rysstad. Dei påmelde får informasjon om dette etter at påmeldingsfrista er ute.

OBS! Påmelding er berre gjeldande om epost er sendt!