Setesdal interkommunalt politisk råd og Otteraaens Brugseierforening inviterer til temamøte om krypsiv.

Målet er å få eit betre kompetansegrunnlag om denne vassplanten som er eit av dei største utfordringane for miljøet i vassdraget, og me ønsker å samle alle som er interessert i problematikken til dialog, erfaringsutveksling og diskusjon.

Seminaret er ved Stein Erik Stinessen og Christi Erichsen Hurlen, LVK.

  • Dato: måndag 15. november 2021
  • Tidspunkt: kl 1100 – kl 1500
  • Sted: Evjemoen kino & scene, Kasernevegen 2, 4735 Evje

Program, med atterhald om mindre justeringar: PROGRAM

Påmelding til rita.hansen@setesdal.no innan måndag 8. november.