Etter kvart som adressene blir tildelt (kvart hus får nummer) vert det sendt varsel til dei som har fått ny adresse. Til no har vi prioritert fast busetting og hyttefelt. No har tida kome for å gje adresser også til hytter utanfor hyttefelt.


Her legg vi ut adressekart og lister over adresser i dei ulike vegane etter kvart som vi blir ferdige med adresseringa og har sendt ut varsel om adressering til heimelshavarar.

(Sjå under)

Adressekart og lister

Kvislevegen kar1 - kart 2 - Varsel sendt 13.02.2019

Kvisletoppen - Varsel sendt 30.01.2019

Kvisleåsen - Varsel sendt 23.01.2019

Furåsen - Varsel sendt 16.01.2019

Øvre Sitåsen – Varsel sendt 09.01.2019     

Sitåsvegen – Varsel sendt 03.01.2019     

Sitåsteigen – Varsel sendt 19.12.2018     

Sitåssvingen – Varsel sendt 14.11.2018     

Løefjellslii – Varsel sendt 17.09.2018     

Løefjellbakken – Varsel sendt 22.08.2018     

Løefjellsvingen – Varsel sendt 14.02.2018     

Løefjellvegen – Varsel sendt 17.10.2018     

Løefjellstigen – Varsel sendt 07.06.2017

Furestøylvegen – Varsel sendt 02.06.2017

Furestøylslii – Varsel sendt 30.05.2017

Åmlivegen, varsel sendt 23.okt. 2015

Straumsvegen, varsel sendt 13.nov. 2015

Skagevegen, varsel sendt 13.nov. 2015

Setesdalsvegen, varsel sendt ut 23.okt. 2015

Nomelandsmone, varsel sendt 13.nov. 2015

Lykkjevegen, varsel sendt 13.nov. 2015

Bøvegen, varsel sendt ut 23.okt. 2015

Brottveitsvegen, varsel sendt ut 23.okt. 2015

Bjørgevegen, varsel sendt 13.nov. 2015

Birkelandsvegen, varsel sendt ut 13.nov. 2015

Bestelandsvegen, varsel sendt ut 13.nov. 2015

Bergsvegen, varsel sendt ut 23.okt 2015

Rygnestadvegen, varsel sendt ut 1. des 2014.

Løylandsvegen, varsel sendt ut 1. des 2014.

Røyslandsvegen, varsel sendt ut 1. des 2014.

Strondevegen, varsel sendt ut 1. des 2014.

Dalevegen, varsel sendt ut 1. des 2014.

Bjugsbakkevegen, varsel sendt ut 4. nov 2014.

Breieveg, varsel sendt ut 4. nov 2014.

Brokkevegen, varsel sendt ut 4. nov 2014.

Haugelandsvegen, varsel sendt ut 4. nov 2014.

Bronevegen, varsel sendt ut 4. nov 2014.

Brokke grendefelt, varsel sendt ut 4. nov 2014.

Rysstad industriveg, varsel sendt ut 2. okt 2014.

Helle grendefelt, varsel sendt ut 30. sept 2014.

Åsan grendefelt, varsel sendt ut 30. sept 2014.

Nedre Rysstadmone, varsel sendt ut 30. sept 2014.

Øvre Rysstadmone, varsel sendt ut 30. sept 2014.

Minemovegen, varsel sendt ut 30. sept 2014.

Rikesvegen, varsel sendt ut 25. sept 2014.

Vikevegen, varsel sendt ut 25. sept 2014.

Kyrvestadvegen, varsel sendt ut 25. sept 2014.

Harstadvegen, varsel sendt ut 23. sept 2014.

Kjellebergsvegen, varsel sendt ut 23. sept 2014.

Einangsvegen, varsel sendt ut 23. sept 2014.

Nordibøvegen, varsel sendt ut 16. sept 2014.

Hommevegen, varsel sendt ut 12. sept 2014.

Tveitebøvegen, varsel sendt ut 12. sept 2014.

Espetveitsvegen, varsel sendt ut 12. sept 2014.

Leitelii, varsel sendt 13. mai 2014.

Leitekleivi, varsel sendt 13. mai 2014.

Leitesvingen, varsel sendt 13. mai 2014.

Leitebakken, varsel sendt 13. mai 2014.

Øyne Industriveg, varsel sendt 13. mai 2014.

Øyvegen, varsel sendt 13. mai 2014.

Homme grendefelt, varsel sendt 13. mai 2014.

Flateland grendefelt, varsel sendt 13. mai 2014.