Tilkallingsvikar/sommarvikar kjøkken

Valle bygdeheim treng tilkallingsvikar og sommarvikar som kjøkkenassistent på bygdeheimen. Tilkallingsvikar gjennom heile året og sommarvikar for juni, juli og august.

Er dette noko for deg så må du ta kontakt med pleie og omsorgsleiar Solveig Kyrvestad på telefon: 912 47 155, eller e-post: solveig.kyrvestad@valle.kommune.no

100 % fast stilling som fagarbeidar på teknisk drift med søknadsfrist 24.05.2021.
Dagens bygg blir stadig meir komplisert å drifte med tanke på tekniske installasjonar. Vi søker difor etter ein person som har hovudansvar for overvaking og styring av kommunens bygningsmasse, i tillegg til planlagde og akutte vedlikehaldsoppgåver på bygg og anlegg.
Stillinga kan inngå i etablert vaktordning.