På fylkeskommunen si heimeside kan du lese meir om tilskotsordningane. Her finn du og søknadsskjema. www.austagderfk.no/tjenester-og-fagfelt/naturforvaltning-og-friluftsliv/

Spørsmål kan rettast til Berit Weiby Gregersen (berit.weiby.gregersen@austagderfk.no)

Søknadsfristen er 15. januar for vilttiltak.

Her er lenke til meir informasjon om og søknadsløsning for tilskudd til viltforvaltning 2016

Søknadsfrist for tilskot til friluftslivstiltak for 2016 er 1. februar 2016.