Her finn du tømekalender for 2020

Meir informasjon om SMS varsel eller app finner du på heimesida til Setesdal miljø og gjenvinning