Brannsjefene har den 30.07.18 hatt møte ang. totalforbudet.

Siden det nå er begynt å bli forskjell på hvordan skogbrannindeksen ser ut, er det nå åpnet for dispensasjonssøknader.

Dersom det skal søkes dispensasjon må dette gjøres skriftlig og for hvert område det søkes om, det er ikke mulig å søke om en generell dispensasjon for driften.

En slik søknad sendes til det brannvesenet som dekker området dispensasjonen gjelder.  

 

Viser også til videre aktsomhet.

 

Setedal brannvesen.