Alle brannvesen på Agder (Grimstad brann og feiervesen, Østre Agder brannvesen, Flekkefjord brannvesen, Setesdal brannvesen, Brannvesen Sør og Sirdal brannvesen) innfører på lik linje med Kristiansandsregionen brann og redning IKS totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Dette betyr at det ikke er lov til å grille eller tenne bål hverken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka i denne perioden. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt bålforbud. Grilling i egen hage er tillatt, så lenge du passer godt på. Opphør av forbudet vil bli annonsert. Forbudet gjelder for alle kommuner i Agder, og er gjeldende fra og med 22.05.2018.

 

På vegne av alle brannvesen

Dag Svindseth

Brannsjef ØABV

Tlf: 92 44 78 89

E-post: dag@oabv.no

Hjemmeside: www.oabv.no