Setesdal bilruter

For oversikt over bussrutene i kommunen kan du sjå akt.no eller kontakte L/L Setesdal Bilruter direkte for turkjøring for store og/eller små grupper.

Taxi

For taxi kan du ringe Rysstad Taxi på 46 87 92 73