Det er som vanleg lokale bøsse-berarar som kjem rundt. Ta godt i mot dei. 

Her kan du lese meir om aksjonen