Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

UTBYGGINGSAVTALAR - HØYRING AV FORSLAG TIL NYTT PRINSIPPVEDTAK.

Publisert , Oppdatert 23. september 2016
kommunen-informererBLUR

Valle kommune arbeider for tida med retningsliner for bruk av utbyggingsavtaler. Det er laga eit forslag til nye retningsliner som no leggast ut til offentleg ettersyn. Dei eksisterande retningslinene er laga i 2006 og det er naudsynt med ein revisjon.

 

Kommunestyret i Valle kommune vedtok i møte den 22. juni 2016 å legge ut forslaget til nye retningsliner til høyring.

 

Frist for å kome med kommentarar retningslinene er 21. oktober 2016. Kommentarar skal leverast skriftleg til Valle kommune. Ein kan sende kommentarar på mail til post@valle.kommune.no.

 

Forslaget til retningsliner kan du finne her
Særutskrift finn du her