I samråd med Valle kommune er det gjort ein utviding av planområde som vist i kartutsnitt.

Innspel til utviding av planområde sendas skriftleg til Statens vegvesen, Region sør, serviceboks 723, 4808 Arendal eller via e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no innan 8. desember 2018.

Ta kontakt med Statens vegvesen for meir informasjon:

Planansvarleg Øystein Lien, mob. 97 58 00 43, e-post: oystein.lien@vegvesen.no

Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12.8.

Plan blir utarbeid i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-3

Planinnsyn