Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vakt og beredskap

NØDNUMMER

Brann: 110        Politi: 112        Helse: 113

Kommunale vakttelefonar:

 • Vakttelefon teknisk (døgnvakt): 97 00 38 00
 • Legevakt: 116 117 (Kvardagar mellom 15:30 og 08:00 samt helgar og helligdagar)
 • Legekontoret i Valle: 37 93 75 40 
 • Open omsorg: 482 64 364
 • Kommuneveterinær: 900 44 036
 • Vakttelefon veterinær: 900 44 036
 • Barnevernvakta: 38 07 54 00
 • Leiar fallvilt Knut Flateland: 91 84 66 97
 • Nestleiar fallvilt Birger Trydal: 90 19 49 16
 • Fallvilt / politi: 02800

Kommunale beredskapstelefonar:

Nasjonale vakttelefonar:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis nødtelefon for barn og unge,kvardager mellom 15.00 og 08.00 samt helger og helligdagar)
 • Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte: 800 57 000 - hfsm.no
 • Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00
 • Krisesenter for menn: 913 66 524
 • Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196

Hjertestartarar finn du her (se også www.113.no):

 • Valle legekontor
 • Valle kultursenter - Vallehalli 
 • Valle bygdeheim
Sist oppdatert 03. juli 2023