Øyeblikkeleg hjelp 113
Politi 112
Brann 110
Legevakt etter kl. 15 116117
Teknisk vakt 970 03 800
Bygdeheimen 945 04 440
Open omsorg 915 41 400
Fallvilt  918 46 697 / 901 94 916 / 02800
Barnevernvakta 116 111
Tannlegevakt virkedagar mellom 8 og 15 38 15 00 00
Tannlegevakt heilagdagar mellom 10 og 13 970 07 821

Anna nyttig info: (klikk på teksta)

Hjelpetelefonar og nettstader  - Psykisk helse

Beredskap barnevern