Medlem til utval av lagrettemedlem og meddomarar til Agder lagmannsrett:

 1. Torunn Charlotte Nyberg
 2. Torstein Bjørgum

 

Meddomarar for Kristiansand byrett:

Utval for kvinner

 1. Solveig B. Kyrvestad
 2. Kristin Nomeland
 3. Else Lind Løyland

Utval for menn

 1. Knut H. Rysstad
 2. Frode Verpe
 3. Egil Åmlid

 

Jordskiftemeddomarar:

 1. Marton Laksesvela
 2. Dreng O. Rike
 3. Egil Åmlid
 4. Gunnar Homme
 5. Tor Espen Helle
 6. Liv Gyro Brokke Homme
 7. Else Lind Løyland
 8. Tone Å. Rysstad
 9. Ingunn Holen
 10. Gunlaug Tveiten