På valdagen må du stemme i den kommunen du er manntalsført i. Det vil seie der du var folkeregistrert som busett pr. 30.06.2021.

 

Du kan stemme på kommunehuset i Valle eller Soknehuset på Rysstad fram til klokka 18.00 i dag 13.09.2021.