Valle legekontor er stengt i perioden 27. juni – 8. august 2022.

Kontakt Bykle legekontor dersom du har behov for medisinsk hjelp.

 

Valle medical office is closed between 27. june – 8. august 2022.

Pleace contact Bykle medical office if medical help is needed.

 

Bykle legekontor/medical office

Sarvsvegen 31
4754 Bykle

Tlf. + 47 379 37 540
kl. 09.00-14.00

 

Legevakt/Medical office: 116 117                   
(utenom åpningstid/outside opening hours)

 

Medisinsk nødhjelp/Emergency: 113