Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valle skule

Samtykke

Skulen treng samtykke frå foreldre i høve filming, deling av bilete, samarbeid med andre faginstansar, transport i privatbil mm.

Du gir samtykke gjennom å samtykke digitalt i Visma flyt skole. Det du ikkje ønskjer å samtykke til, lar du vere å svare på eller svarer nei på

Redusert foreldrebetaling i SFO

1. august 2021 blei ein inntektsavhenig ordning  med redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med elevar på 1. tom 4. trinn. 

Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. tom 7. trinn

Valle skule

Valle skule er ein fulldelt grunnskulen med ca 120 elevar frå 1- 10 klasse.. Skulen ligg rett før Valle sentrum i skulesenteret. I nærleiken av skulen finn du Vallehalli (idrottshallen og symjehallen) samt Setesdal VGS, avdeling Valle.